Vítejte!

Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář) je celoroční soutěž pro středo­školáky a vůbec pro každého, kdo se zajímá o mate­matiku.

MKS rovněž pořádá další soutěže a také soustředění pro nejlepší řešitele. Více...

Kromě aktuálních informací o semináři zde najdete archiv úloh a mnoho dalších matematických textů.

Jsi tu nový?

Pojď mezi nás a řeš PraSe! Vyřeš některé z úloh z aktuální série, pojeď na super soustředění a vyhraj skvělé ceny!

Více na stránkách informace a pravidla.

Nebuďte líní, řešte PraSe!

Co je nového?rss-icon

image

31. března 2024

Pokud řešíš PraSátko, mohlo by Tě zaujmout 1. číslo nového ročníku Rozhledů matematicko-fyzikálních.

image

11. března 2024

Do zadání úlohy 5b Finálního myš-maše se nám vloudil šotek -- chyběl předpoklad, že všechny aritmetické posloupnosti jsou nekonečné. Zadání je nyní opraveno, za šotka se omlouváme.

image

7. března 2024

Jako závěr letošního seriálu je tu třetí díl na téma Vážení bodů, ke kterému také patří zadání 3. seriálové série.

image

6. března 2024

Právě jsme zveřejnili vzorová řešení 4. podzimní, 1. jarní a 2. seriálové série.

image

3. března 2024

Právě jsme zveřejnili zadání 3. jarní série na téma Páry a párování a taktéž zadání 4. jarní série v podobě Finálního myš-maše.

Aktuálně na chatu

José | org | 12. 4. 2024 21:49:55

Hola hej, hola hou!
Hintíky už k tobě jdou! :D

3. jarní série
Úloha 1. + skrytý text

Prostě to udělej! ;)

Úloha 2. + skrytý text
Párů je 151, což je jen kousek od 150.

Úloha 3. + skrytý text
Áďa to dokáže. + skrytý text
Když uděláš z čísel dost velkou ohrádku, vejdou se všechna i dovnitř.

Úloha 4. + skrytý text
Odhadni, kolik může být duplicit mezi kartami. + skrytý text
Pro konstrukci začni s úplným grafem, symboly nechť jsou hrany. To ale nebude úplně stačit.

Úloha 5. + skrytý text
Uvaž matfyzáka, který tančil s nejvíce matfyzačkami. + skrytý text
A pak matfyzačku, která s ním netančila.

Úloha 6. + skrytý text
Zkus si lidi představit jako vrcholy grafu s hranami dvou barev (jedna barva odpovídá Kecalovu plánu, druhá Kecalčině). Jak tento graf vypadá (resp. jak vypadají jeho souvislé komponenty)?

Úloha 7. + skrytý text
Všimni si, že \textstyle f a \textstyle g musí být bijekce.

Úloha 8. + skrytý text
Co kdyby Klárka nejdříve chtěla získat alespoň tolik pravých rukavic jako levých... + skrytý text
a ve správnou chvíli strategii změnila?


3. seriálová série
Úloha 1. + skrytý text
Pomocí poměrů spočítej body \textstyle D a \textstyle E. Pak pomocí vzorečků a podobností počítej jednotlivé přímky.

Úloha 2. + skrytý text
Ze seriálu víme, že platí \textstyle L_b=(a^2:-b^2,c^2), \textstyle I_b=(a:-b:c). Průsečík přímek pak už dokážeš snadno spočítat.

Úloha 3. + skrytý text
Je-li \textstyle S průsečík \textstyle CX a \textstyle BY, zajistíš rovnoběžnost tak, že \textstyle P=kS+(1-k)C a \textstyle Q=kS+(1-k)B. Zvol si souřadnice bodů \textstyle P,\textstyle Q,\textstyle X,\textstyle Y co nejjednodušeji. + skrytý text
Chordálu získáš jako rozdíl rovnic kružnic. Pro důkaz, že přímky prochází jedním bodem, spočítej determinant.

Číst dál…

Anketa

Moje oblíbená písnička o matice je...

Tato
Teda spíš tato
Vlastně tady ta
Ne tato
Tahle
Tahlencta
Tady ta
Toťta
Tadle
Tadydlencta
Jiná, pošlu organizátorům!

(autor: Marian)

Výsledky a archiv

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy