Zpracování osobních údajů

MKS je propagační akcí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen Matfyz). Pro jeho provoz potřebujeme zpracovávat některé Tvé osobní údaje. Zde se dozvíš, jaké to jsou a co s nimi děláme. Následuje formální souhlas se zpracováním dle zákona.

Získáváme od Tebe údaje vyplněné v přihlášce do semináře (jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, školu a ročník, který navštěvuješ), případně v přihlášce na soustředění (navíc datum narození, telefonní číslo). Také uchováváme řešení všech úloh, která nám pošleš, a jejich hodnocení.

Slibujeme Ti, že Tvé osobní údaje nezneužijeme k ničemu, co by nesouviselo s MKS nebo s dalšími aktivitami Matfyzu, a nikdy je nepředáme nikomu cizímu. Údaje využíváme k zajištění chodu semináře a také je sdílíme s ostatními propagačními akcemi Matfyzu, abychom mohli vyhodnocovat úspěšnost akcí. Pokud budeš mít zájem, budeme Ti také posílat zajímavé zprávy a novinky týkajíci se MKS, matematiky a Matfyzu.

Veřejně vystavujeme pouze výsledkové listiny, které také uchováváme pro archivní účely. Pokud ale z nějakého důvodu nebudeš chtít mít své jméno či školu uvedené ve výsledkové listině, není problém to zařídit, napiš nám. Z tištěných materiálů samozřejmě údaje už odstranit nemůžeme.

Na soustředěních a dalších akcích semináře navíc pořizujeme fotografie a videozáznamy a používáme je ke zpravodajským a propagačním účelům. Pro propagační účely si od Tebe vyžádáme samostatný souhlas na začátku akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby chodu semináře

Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování osobních údajů pro potřeby Matematického korespondenčního semináře Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále jen MKS a MFF UK).

Tento souhlas uděluji pro všechny výše uvedené osobní údaje, a to po dobu účasti v semináři a 10 let poté, a dále souhlasím s uchováváním potřebných dat pro archivní účely i po této lhůtě (vystavené výsledkové listiny aj.).

MFF UK tyto údaje zpracovává za účelem evidence řešitelů a účastníků MKS, k zajištění celoročního fungování semináře, analýze účinnosti jednotlivých propagačních akcí MFF UK a zpravodajským účelům. Osobám, které o to projeví zájem v nastavení svého účtu, bude MFF UK také zasílat propagační materiály.

Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty.

Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu mks@mff.cuni.cz. Stejně tak může být požadováno vymazání i z archivních údajů MKS, pokud to bude technicky možné. Beru na vědomí, že údaje z tištěných publikací není možné zpětně odstranit.

Dále máte právo:

  • - požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • - požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • - požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • - požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,
  • - podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy