Pravidla korespondenčního semináře

Matematického korespondenčního semináře se může zúčastnit každý student střední, resp. základní školy, který je schopen komunikovat česky, slovensky, případně anglicky.
Seminář je soutěž jednotlivců, opisovat či jinak spolupracovat tedy není povoleno.

Jak psát a odesílat řešení

Řešení každé úlohy, sepiš na zvláštní list formátu A4. Na každý list napiš své jméno a příjmení, číslo série a hodně výrazně, nejlépe do kroužku, číslo úlohy. Pokud se ti řešení jedné úlohy nevejde na jeden list, očísluj listy.

Nejlépe však uděláš, pokud si stáhneš naše předpřipravené čistopisy.

Úlohy odesílej na adresu:

Korespondenční seminář, KAM MFF UK, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1.

Řešení lze poslat také elektronicky. Tento systém je rychlejší a spolehlivější. Odeslat řešení elektronicky.

Pokud nám posíláš úlohy poprvé, pošli nám také tyto pro nás důležité informace: (Stáhnout návratku k vyplnění)

jméno a příjmení
adresa
škola a třída
rok ukončení studia (rok, ve kterém budeš maturovat)

Nezapomeň svá řešení poslat včas. Každá série má určený termín odeslání a pokud ho promeškáš, úlohy ti sice opravíme, ale body ti za ně nezapočítáme. Řešení poslaná elektronicky přijímáme do půlnoci daného dne, u ručně psaných řešení rozhoduje poštovní razítko na obálce.

Pokud svá řešení odešleš pozdě z nějakého závažného důvodu, napiš nám ho na náš email (mks (zavináč) mff.cuni.cz) a pokud tvůj důvod uznáme jako dostatečný, body ti připíšeme.

Podzimní a jarní část semináře

Seminář je rozdělen na dvě části, podzimní a jarní, které odpovídají dvěma pololetím školního roku.

Na základě získaných bodů v podzimní, resp. jarní části sestavujeme výsledkovou listinu všech zúčastněných řešitelů. Rovněž uveřejňujeme pořadí za celý školní rok.

Aktuální pořadí řešitelů najdeš na stránce výsledky.

Série úloh

Úlohy v semináři zadáváme po sériích. V průběhu celého roku vyjde osm sérií úloh - čtyři v podzimní a čtyři v jarní části semináře. Úlohy v sérii vždy spojuje společné téma.

Dále v průběhu roku vychází tzv. seriál na pokračování, což je text, který ti umožní hlouběji se seznámit s určitým odvětvím matematiky. K tématu seriálu se vážou ještě speciální seriálové série. Seriál a úlohy k němu vycházejí v průběhu roku - celkem ve třech částech. S každým dílem seriálu vyjdou tři úlohy seriálové série a odevzdávají se spolu s třetí podzimní a první a třetí jarní sérií semináře.

Dvě série z oněch osmi tradičních se mírně odlišují:

Čtvrtá série podzimní části semináře je cizojazyčná. Její zadání ti přijde v angličtině a ty máš možnost vyzkoušet si v ní také sepsat svá řešení. Pokud se věnuješ matematice nebo bys s ní rád začal, velmi brzy určitě na angličtinu narazíš a zkušenosti z naší jazykové série pak určitě výborně zužitkuješ.

Řešení cizojazyčné série, která budou sepsána jinak než anglicky sice opravíme, body za ně však neudělujeme.

Čtvrtá série jarní části, takzvaný "finální myšmaš", ve svých úlohách shrnuje všechna předchozí témata. Od ostatních sérií se liší počtem úloh i bodovým hodnocením.

Aktuální seznam sérií a termínů odeslání najdeš na stránce aktuální ročník.

Úlohy a bodování

Prvních sedm sérií semináře se skládá vždy z osmi úloh, které jsou seřazeny podle obtížnosti. První tři příklady se hodnotí třemi body za úlohu, za každou z dalších pěti úloh můžeš získat až pět bodů. Z každé série se ti do výsledného hodnocení započítají body nejvýše z pěti úloh, samozřejmě z těch, za které jsi získal nejvyšší bodové ohodnocení.

Poslední série čili myšmaš obsahuje sedm úloh rozdělených na dvě části. Za první část úlohy lze vždy získat dva body a za druhou část tři. V této sérii se ti počítají všechny úlohy, které vyřešíš, nejen pět nejlepších.

Za každou úlohu seriálové série lze získat pět bodů.

série úloh bodování hodnocení
1. podzimní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh
2. podzimní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh
3. podzimní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh
1. seriálová 3 5,5,5 všechny úlohy série na pokračování
4. podzimní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh anglická série
1. jarní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh
2. seriálová 3 5,5,5 všechny úlohy série na pokračování
2. jarní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh
3. jarní 8 3,3,3,5,5,5,5,5 nejlepších 5 úloh
3. seriálová 3 5,5,5 všechny úlohy série na pokračování
finální myšmaš 7 5,5,5,5,5,5,5 všechny úlohy všechna témata

Hodnocení

Kromě "reálných" bodů, které můžeš za úlohy získat, rozdáváme také body imaginární. Za jednoduché a elegantní řešení můžeš získat jeden nebo dva imaginární body, za řešení nepřehledné, zbytečně dlouhé nebo zmatené ti opravovatel může naopak udělit až dva body záporné. Tohle "estetické" hodnocení se pak mírně projeví na výsledném součtu tvých bodů.

Další věc, která ovlivní tvé výsledné umístění, je tzv. koeficient. Používáme ho, protože chceme mírně pomoci řešitelům mladším a méně zkušeným. Výše tvého koeficientu tedy závisí na ročníku, ve kterém jsi a na počtu bodů, které už jsi v semináři získal.

Systém přepočítávání bodů pomocí koeficientu si můžeš přečíst zde nebo stáhnout v pdf.

V případě, že obdržíme několik opsaných řešení, žádnému z odesíletelů těchto řešení body neudělíme. Dále si vyhrazujeme právo nepřidělit body v případě důvodného podezření, že došlo k porušení pravidel.

Účast na soustředění

Osmidenní soustředění se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim - na různých místech České republiky. Probíhá vždy od soboty do neděle.

Nejlepších zpravidla 24 řešitelů podzimní části semináře zveme na nadcházející jarní soustředění a obdobně 24 nejlepších řešitelů jarní části zveme na podzimní soustředění v dalším školním roce. O tom, kdo pojede na soustředění, se tedy rozhoduje už půl roku předem.

Ne všichni pozvaní řešitelé se na soustředění rozhodnou jet, pokud ses tedy ve výsledkové listině umístil okolo 30. místa, máš pořád šanci jet.

Náklady na pobyt na soustředění hradí MFF UK s přispěním sponzorů, účastníci přispívají pouze menší sumou na materiály ke hrám apod.

Úspěšný řešitel

Ti řešitelé, kteří získají za celý rok více než polovinu všech možných bodů, získají Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře, na jehož základě může uchazeč o bakalářšké studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky.

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení pro vnější vztahy a propagaci UK.

Partneři

pix