Další aktivity pořádané MKS

NÁBOJ Matematická soutěž Náboj

IKS Mezinárodní korespondenční seminář iKS


Ostatní semináře MFF UK

PIKOMAT Matematický korespondenční seminář pro žáky ZŠ

FYKOS Fyzikální korespondenční seminář

KSP Korespondenční seminář z programování

M&M Matematicko-fyzikálně-informatický korespondenční seminář


Další semináře a soutěže

MO Oficiální stránky matematické olympiády

BRKOS Brněnský korespondenční seminář z matematiky MU Brno

KMS Korespondenční seminář z matematiky UK Bratislava

KSP Korespondenční seminář z programování UK Bratislava

STROM Korespondenční seminář z matematiky UPJŠ Košice

PIKOMAT Brněnský matematický korespondenční seminář pro žáky ZŠ

P-MAT odkazy na některé slovenské korespondenční semináře pro žáky ZŠ

Kamenožrout Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze


Další odkazy

KAM MFF UK Katedra aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

ROZHLEDY matematicko-fyzikální Časopis pro středoškoláky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku

Škola matematiky a fyziky Zimní a letní škola matematiky a fyziky

Arachne Dvoutýdenní soustředění pro středoškoláky se zájmem o biologii plné odborných přednášek, praktických cvičení i pestrých her, zaštítěné PřF UK

KALVA Sbírka IMO úloh a shortlistů s řešeními.


obrázek NKČR Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy