Milý příteli!

Vítej na stránkách matematického korespondenčního semináře! Na této stránce si můžeš přečíst všechny důležité informace o tom, jak tato soutěž funguje a probíhá, jak se do ní můžeš zapojit a co ti účast v našem semináři přinese.

Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář) je celoroční soutěž pořádaná studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je určena středoškolským a základoškolským studentům se zájmem o matematiku. Zájemci od nás v průběhu roku dostávají zadání úloh, jejichž řešení nám můžou posílat. My došlá řešení opravujeme a zasíláme zpět spolu se vzorovými řešeními a komentáři, průběžnou výsledkovou listinou a novými zadáními. K semináři se vážou i různé další akce, díky kterým se můžeš třeba seznámit s organizátory a dalšími účastníky semináře.

Proč se účastnit semináře

Řešením úloh semináře především získáš mnoho matematických znalostí, seznámíš se s problémy z nejrůznějších oblastí středoškolské matematiky, setkáš se s mnoha více i méně tradičními způsoby řešení úloh a také se při psaní svých řešení naučíš přesněji a srozumitelněji formulovat své myšlenky a závěry.

Seminář je dobrou přípravou pro účast v nejrůznějších matematických soutěžích i pro další studium matematiky, ale schopnost logického myšlení, kterou si s námi můžeš procvičit, se ti v životě bude hodit, i když se v něm třeba právě matematice věnovat nehodláš.

Především je ale naším cílem, aby pro tebe bylo řešení úloh dobrou zábavou.

Jak se zapojit

Chceš-li se stát naším řešitelem, stačí poslat řešení jakékoliv z aktuálních úloh. Zapojit se lze kdykoliv během školního roku.

Další informace o semináři a jeho průběhu najdeš na stránce pravidla.

Jak řešit

Pokud chceš za své řešení získat plný počet bodů, musíš si dát pozor na několik věcí. Nejdůležitější je své závěry vždy pořádně zdůvodnit. Řešení matematického příkladu nesmí obsahovat nepřesnosti a myšlenkové skoky. V řešení můžeš používat známá tvrzení bez důkazu, je však nutné uvést, jaké tvrzení používáš a ověřit jeho předpoklady. Pokud to úloha vyžaduje, hlavně tedy u geometrie, doplň své řešení o náčrtek.

Jestli si chceš přečíst další dobré rady, přečti si dokument jak řešit úlohy korespondenčního semináře.

Soustředění

Největší odměnou pro pilné řešitele je osmidenní soustředění - akce, na které se setkáš s dalšími řešiteli, s organizátory semináře i se zvanými osobnostmi z MFF UK. Dozvíš se spoustu nového v matematice a užiješ si bohatý program, hry, soutěže, sport, hraní na kytaru a povídání s kamarády. Soustředění se konají pokaždé v jiné části republiky, ale vždy uprostřed krásné přírody. Rozhodně se tam hodně naučíš a odvezeš si mnoho silných zážitků.

Jak to vypadá na takovém soustředění a na jiných akcích pořádaných seminářem si můžeš prohlédnout ve fotogalerii.


Náboj

Kromě chodu samotného korespondenčního semináře pořádáme také pražské kolo mezinárodní matematické soutěže Náboj.

Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá dvě hodiny, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Obtížnost příkladů je koncipována tak, že se mohou zúčastnit nejen úspěšní řešitelé matematických olympiád, ale i studenti, kteří s matematickými soutěžemi nemají zatím mnoho zkušeností. Nejlepší týmy budou odměněny hodnotnými cenami a diplomy.

Další informace o soutězi nalezneš na oficiální stránce naboj.org.

Mezinárodní korespondenční seminář iKS

Další aktivitou pořádanou seminárem je seminář iKS, na které spolupracujeme s Bratislavským korešpondenčným seminárom (KMS). Jedná se o korespondenční seminář pro pokročilé řesitele a nahrazuje bývalou kategorii gamma v KMS.

Podrobnosti o průběhu a aktuální zadání najdeš na stránkách iKSka.

Jarní výlet

Další akcí pořádanou seminářem je jarní výlet. Jedná se o jednodenní neformální setkání organizátorů, řešitelů a přátel semináře spojené s výletem do přírody. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Prominutí příjimací zkoušky na MFF UK

Od školního roku 2012/13 může uchazeč o bakalářšké studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na základě Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčních seminářů z matematiky, fyziky nebo programování. Za úspěšného řešitele korespondenčního semináře (MKS, FKS nebo KSP MFF) je považován ten řešitel, který získal v daném ročníku KS alespoň 50% z celkového počtu bodů.

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš na www.mff.cuni.cz.

Ročenka MKS

Všechny úlohy, jejich řešení, seriál a další materiály z celého školního roku vydáváme ve formě Ročenky MKS. Máš-li o některou z ročenek zájem, napiš nám na náš e-mail. Ročenky zasíláme zájemcům zdarma.

K dispozici jsou ročenky z následujících ročníků: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31.

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy